ข่าวดีของบริษัทเรา
  ขอแสดงความยินดีกับคุณนที สุริยานนท์ สำเร็จการศึกษา ป.เอก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เมื่อวันที่ 9/7/53 ทางบริษัท ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ การรับปริญญาบัตร ของดร.นที สุริยานนท์ และคุณศิริชัย มังคละอภินันท์

ทั้งคู่ได้เข้ารับปริญญาบัตร มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับ บริษัทเซียฯ เป็นอย่างยิ่ง

สมาชิกในบริษัทได้ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกันมากมาย

สุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดี และ หวังว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน จะใช้ความสามารถทีมีนำพาความก้าวหน้าให้กับบริษัท เซีย คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด นะครับ

....................................................ขอแสดงความยินดี และ ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ ...........................................